Hệ thống chính

Mẹo nhanh: Lò sưởi Rumford


Lò sưởi là một tính năng tốt đẹp trong bất kỳ ngôi nhà. Lò sưởi Count Rumford, được biết đến với hiệu quả nhiệt, cao và nông, phản xạ nhiệt trở lại phòng. Được xây dựng từ gạch lửa và vữa chịu lửa, chúng sẽ chịu được nhiệt độ rất cao. Thiết kế họng đặc biệt kết nối hộp cứu hỏa với ống khói làm lãng phí không khí trong phòng.

Để biết thêm về lò sưởi, hãy xem xét:

Lò sưởi gas 101
Củi mồi: Gỗ nào cháy tốt nhất?
10 phụ kiện cho lò sưởi thời trang