Tấm lợp

Cách làm: Tạo một tấm che nắng Sunburst


Đây là một cách trang trí để sử dụng tấm gỗ nhỏ. Tạo một sunburst trên một đầu hồi. Vẽ thiết kế của bạn trên một mẫu. Cắt bỏ các cạnh dày của tấm gỗ nhỏ. Chồng chéo mỗi cạnh một nửa inch và gắn với móng mạ kẽm. Làm việc từ mỗi bên về phía trung tâm, từ dưới lên trên, sau đó phủ đường may trung tâm bằng một dải trang trí.

Để biết thêm về mặt, xem xét:

Mẹo nhanh: Cài đặt vách ngăn
Lắp đặt vách gỗ (VIDEO)
Siding Roundup: 8 lựa chọn để làm đẹp ngôi nhà của bạn