Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Sàn & Cầu thang

Sàn tre 101

Nhìn kỳ lạ nhưng không tốn kém để mua, sàn tre được thu hoạch bền vững tiếp tục phát triển phổ biến như là một thay thế cho gỗ cứng.
ĐọC Thêm
Cách làm & Mẹo nhanh

Tự làm bê tông

Đôi khi chúng ta thấy một dự án thực sự đánh bại chúng ta. Mặt bàn bê tông này từ Pete tại D.I.Y. Các dự án với Pete là một trong những dự án đó. Sử dụng các kế hoạch của Ana White cho cơ sở bàn của mình, Pete sau đó đứng đầu sáng tạo của mình với một đỉnh bê tông được làm bằng các hình thức bảng melamine. Chúng tôi nghĩ rằng kết quả cuối cùng là tuyệt đẹp
ĐọC Thêm